Opening RTD 2017 met keynotelezing ‘Histories and Futures of Research through Design’ door Elisa Giaccardi

23 maart 2017
plaats: Edinburgh
door Communication

Op 23 maart opent hoogleraar Elisa Giaccardi van de faculteit IO de derde Reseach through Design (RTD)-conferentie met een keynote-lezing. Het thema van de conferentie in Edinburgh is ‘New Disciplines of Making – Shared Knowledge in Doing’.

De keynote van Elisa gaat over de manier waarop datatechnologieën de rol die prototypen kunnen spelen in ‘research through design’ transformeren, het proces dat dergelijke prototypen mogelijk faciliteren, en hoe kennis wordt geproduceerd, gedeeld en haar weerslag vindt in het ontwerpproces.

Elisa gaat nader in op de manier waarop data-intensieve prototypering onderzoeksartefacten verandert in medeonderzoekers en medeontwerpers, hoe ontwerpen met data minder nadruk legt op herhaling ten gunste van doorlopende co-creatie, en hoe dit weer de overdracht tussen mensen, machines en dingen benadrukt, wat voorheen werd gezien als producten en diensten. De keynotelezing draagt voorbeelden aan voor en laat voorbeelden zien uit het STW-RTD-project Resourceful Ageing en andere IO-projecten op dit gebied om deze veranderingen tastbaar te maken.

  • Klik hier voor meer informatie over het programma

De internationale conferentiereeks RTD beoogt de snelgroeiende universitaire gemeenschap van onderzoekers op het gebied van ‘research through design’ te voeden en te ondersteunen en deze een passend platform te bieden voor de verspreiding van dit gedachtegoed. Het nieuwe, experimentele conferentieformat van RTD stimuleert de universitaire gemeenschap om gepaste aandacht te schenken aan het concept van ontwerpen als kennisgenererende activiteit. 

© 2017 TU Delft

Metamenu