U_CODE glansrijk door eerste EU-review (Horizon 2020)

08 maart 2017 door Communication

Het Horizon 2020-project U_CODE (Urban Collective Design Environment) is tijdens de eerste review op 3 maart op de faculteit IO positief beoordeeld door de EU-reviewers. Katrina Heijne en Han van der Meer nemen namens IO deel aan het project.

U_CODE heeft als doel een co-designplatform te ontwikkelen voor stadsplanning en ruimtelijke ontwikkeling, waarbij burgers al in een vroeg stadium worden betrokken bij de plannen. Door gebruik te maken van opkomende technologieën kunnen er nieuwe digitale interactievormen ontstaan tussen professionals en de burgers. Tevens kan er beter worden ingespeeld op de wensen van de maatschappij. Middels U_CODE kunnen professionele ‘creatives’ gebruik maken van de creativiteit van het grote publiek, de publieke opinie en sentiment volgen en ‘design intelligence’ afleiden. Het ontwerp- en beslissingsproces wordt gevoed en beïnvloed door impulsen van burgers als experts. 


Review project U-CODE 3 maart

U_CODE wordt gesponsord door het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Met het ontwikkelen van een nieuwe digitale participatie- en communicatieplatform voor de creatieve industrie is U_CODE onderdeel van het Horizon 2020-onderwerp ‘ICT-19-2015: Technologies for creative industries, social media and convergence’.

Gedurende het project – van februari 2016 tot juli 2019 – zullen twee reviewers van de Europese Commissie de voortgang van U_CODE regelmatig evalueren. Tijdens de eerste evaluatie op 3 maart waren de reviewers zeer opbouwend in hun feedback en commentaar. Los van wat technische details, was de algemene feedback erg positief, met name over het projectmanagement. Het officiële reviewrapport zal later gedeeld worden met het consortium.

De afdeling Product Innovation Management van de faculteit IO is partner in het project ten behoeve van de expertise op het gebied van co-creatie en creatief faciliteren. U_CODE wordt gecoördineerd door prof. Jörg R. Noennig van de Technische Universiteit Dresden (Laboratory of Knowledge Architecture).

  • Klik hier voor het persoonlijk profiel van Katrina Heijne
  • Voor meer informatie over Horizon 2020, kun je contact opnemen met Jeroen van der Aa (Valorisatieteam IO)
© 2017 TU Delft

Metamenu