Vijf onderzoeksvoorstellen IO gehonoreerd binnen STW-onderzoeksprogramma Research Through Design

18 november 2015 door Communication

De vindingrijkheid van ouderen beter benutten, materialen maken van schimmelnetwerken, het ontwikkelen van temperatuurregulerende kleding. Een greep uit de doelen van de onderzoeksvoorstellen die onlangs gehonoreerd zijn door STW. Vier aanvragen uit de faculteit IO zijn gehonoreerd. Bij een vijfde waren we medeaanvrager.

De onderzoeksvoorstellen die ontwerpwetenschap verbinden met innovatie krijgen een subsidie toegewezen binnen het financieringsprogramma NWO Creatieve Industrie: Research Through Design. Het programma richt zich op onderzoek naar architectuur, mode en industrieel ontwerp. De gehonoreerde onderzoeksprojecten hebben een looptijd van twee jaar.

De andere onderzoeksvoorstellen van de faculteit richten zich op het ontwerpen van  je eigen toekomst door gebruik te maken van contextmapping, of het bottom-up ontwerpen van een stedebouwkundig plan.

De vijf projecten van de faculteit IO op een rijtje:

Participatory City Making

Van stadsmanagement naar participerend stadsontwerp
Steeds meer verschillende ontwerpers, academici, beleidsmakers en burgers geven naast stedebouwkundigen vorm aan de stad. Participatory City Making verbindt huidige plannen ‘van bovenaf’ met bottom-up-initiatieven en creëert zo de mogelijkheid visionaire stadsconcepten te realiseren. Dr. Ingrid Mulder is hoofdaanvrager van dit project.

 

Resourceful Aging - A holistic approach to designing innovations that empower elderly people to age resourcefully

Benut de vindingrijkheid van ouderen
Soms wordt een wandelstok voor ouderen ook gebruikt om iets aan te wijzen of een liftknopje in te drukken. Deze vindingrijkheid kunnen we benutten bij het zoeken naar een optimaal product voor ouderen.  In een ‘levend lab’ wil hoofdaanvrager prof. dr. Elisa Giaccardi en haar mede-onderzoekers het (oneigenlijk) gebruik in kaart brengen. 

 

Smart clothing for thermal control of the human body

Kleding die lichaamstemperatuur reguleert
Door gebruik te maken van combinaties van onder andere textiel dat de warmtegeleiding van de huid beïnvloedt, hittebestendig garen, faseovergangsmaterialen en peltier-koelelementen, willen de onderzoekers kleding ontwikkelen die de lichaamstemperatuur meet en op peil houdt. Ideaal voor mensen die werken in extreme hitte (ebola-verzorgers of staalarbeiders) of kou. Hoofdaanvrager van dit project is prof. dr. ir. Kaspar Jansen.

 

Tools to Support Thinking About Personal Futures

Geef je eigen toekomst vorm
Wat allemaal in de toekomst gaat gebeuren, is lastig te voorspellen. Toch is het nodig om in zekere mate je eigen toekomst vorm te geven. In dit project ontwikkelen de onderzoekers middelen waarmee mensen hun eigen toekomst kunnen ontwerpen door gebruik te maken van contextmapping, een methode om de beleving van mensen in kaart te brengen. Aanvragers vanuit de faculteit IO zijn dr. ir. Froukje Sleeswijk Visser (hoofdaanvrager) en prof. dr. Pieter Jan Stappers.

 

Mycelium-based materials for product design

Materialen gebaseerd op schimmelnetwerken
Mycelium zijn de netwerken van schimmeldraden, en kunnen de basis vormen van nieuwe milieuvriendelijke materialen. Dr. Elvin Karana wil samen met haar medeaanvragers de materiaaleigenschappen van mycelium-composieten ontwikkelen, van elastisch tot stevig, van waterabsorberend tot waterafstotend en van poreus tot compact.


Vessels made out of mycelium by Officina Corpuscoli

 

Over Research Through Design

De projecten zijn gehonoreerd binnen het onderzoeksprogramma NWO Creatieve Industrie: Research Through Design, een gezamenlijk initiatief van Technologiestichting STW, NWO Geesteswetenschappen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek. Research Through Design past in het kader van de topsector Creatieve Industrie. Naast bovengenoemde zijn nog vier andere onderzoeksprojecten gehonoreerd. In totaal ontvangen de gehonoreerde projecten € 2,6 miljoen en hebben een looptijd van twee jaar.

Meer informatie

© 2017 TU Delft

Metamenu