Contactinformatie

Neem contact met ons op voor meer informatie over professionele samenwerkingsvormen.

Bent u van een bedrijf en heeft u een interessante ontwerpopdracht voor studenten of zijn er wensen om de relatie met onze faculteit te versterken? Neem dan contact op via collaboration-io@remove-this.tudelft.nl.

Contactgegevens voor gerichte vragen over Nederlandse en Europese onderzoeksprojecten, entrepreneurship voor studenten, IP en contracten vindt u hieronder.

Ondersteuning

Helene Jacobsz
Secretaresse Valorisatie
Valorisatieteam IO

T +31 (0)15 27 82739
E  collaboration-io@remove-this.tudelft.nl

© 2017 TU Delft

Metamenu