Virtueel kenniscentrum

Delfts Instituut voor Microsystemen en Nanoelectronica

Het Delfts Instituut voor Microsystemen en Nanoelectronica (DIMES) staat voor een sterke multidisciplinaire onderzoeksschool van topniveau, waarbij het onderzoek varieert van 'device' technologie tot computer-bouwtechnieken. DIMES is daarmee een van Europa's grootste onderzoeksscholen in ICT. 

Onderzoeksinstituut OTB

Het Onderzoeksinstituut OTB is gespecialiseerd in onafhankelijk onderzoek en advies op het gebied van wonen, bouwen en de gebouwde omgeving.

Virtuele kenniscentra

TU Delft Library ontwikkelt Virtuele Kenniscentra (VKC's) om de enorme hoeveelheid aan wetenschappelijk materiaal beter en op andere manieren toegankelijk te maken en de uitwisseling van kennis met vakgenoten te bevorderen:

    Naam auteur: Communication
    © 2017 TU Delft

    Metamenu