Contactgegevens

Faculteit Industrieel Ontwerpen
Afdeling Product Innovation Management
Landbergstraat 15
2628 CE Delft

Kamer C-4-010

Tel.: (015) 27 83068 / 83819
Mailadres: secretariaat-PIM@remove-this.tudelft.nl

  Product Innovation Management

  De afdeling Product Innovatie Management (PIM) verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van de bedrijfskunde van de productontwikkeling. De belangrijkste onderwerpen zijn marketing en consumentenonderzoek, management en organisatie, en ontwerpmethodologie. Het specifieke van de afdeling is dat de genoemde onderwerpen worden bestudeerd binnen het toegepaste kader van de productontwikkeling.

  De afdeling is onderverdeeld in drie secties:

  • De sectie Ontwerpmethodologie verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de structuur van ontwerpprocessen en ontwerpmethoden. Het onderzoek is gericht op het gedrag van ontwerpers als probleem oplossers en op de ontwikkeling van ontwerpkennis en ontwerpervaring in onderwijs en praktijk.
  • De sectie Management en Organisatie heeft als aandachtsgebieden het managen en organiseren van product- en service-innovatieprocessen, het gedrag van multidisciplinaire productontwikkelingsteams binnen en tussen organisaties, en het bevorderen van creativiteit, design thinking en ondernemerschap. Het onderzoek van deze sectie is gericht op het ontwikkelen van theorieën, conceptuele modellen, methoden en technieken, procedures en organisatievormen om de kwaliteit van de integrale product- en service-ontwikkeling te verbeteren.
  • De sectie Marketing houdt zich bezig met theorieën, methoden en procedures uit de marketing en het consumentenonderzoek welke kunnen bijdragen aan succesvolle productontwikkeling. Het creëren van productvoordelen en het behalen van marktacceptatie is het domein van het marketingonderzoek. Het consumentenonderzoek richt zich op de wijze waarop consumenten zich verhouden tot nieuwe (duurzame) producten en op de methoden van onderzoek waarmee deze relatie nog tijdens de productontwikkeling kan worden ingeschat.

  Secretariaatsmedewerkers

  Naam auteur: Communication
  © 2017 TU Delft

  Metamenu